Umístění v TOP 5 projektech Průmyslu 4.0 v ČR

Umístění v TOP 5 projektech Průmyslu 4.0 v ČR

Tisk a média
Řešení bezpapírové výroby v BD SENSORS s.r.o. se umístilo mezi TOP 5 projekty v soutěži o Cenu za Průmysl 4.0 pod organizací Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Konání prvního ročníku soutěže umožnilo prezentovat naše řešení po boku špičkových firem. Mezi ostatními příklady zaujal i náš projekt s integrací S4F řešení, které zpřístupňuje MES funkcionality pomocí tabletu (přihlášení pracovníka a zakázky, odvádění výroby, evidence prostojů, dokumentace...) a přidává další pokročilé možnosti pro řešení nejčastějších požadavků praxe ve výrobních firmách. Odborná porota ocenila náš celkový koncept, který umožnil propojit množství jednotlivých funkčních prvků do kompaktního a mobilního řešení: „Příklad velmi dobrého postupného naplňování konceptu Průmysl 4.0 ve středně velké firmě. Kromě pozitivních efektů z hlediska nákladů je nesporným efektem postupné rozšiřování digitálních dovedností stávajících zaměstnanců.“ „Projekt představuje přímo ideální ukázku implementace Průmyslu 4.0 ve…
Zobrazit více