Ve Smart4factory vnímáme řešení Průmyslu 4.0 jako systematické propojování již častokrát samostatně fungujících a existujících prvků.

Vždy před integrací technických řešení vycházíme nejprve z připravenosti souvisejících procesů.

Díky tomu docilujeme okamžitých přínosů s vynaložením pouze optimálních nákladů.

Pomocí našeho konceptu rozlišujeme těchto šest kompetenčních pilířů.

Každý využívá klíčové principy, přístupy a nástroje zdravě fungující organizace pro vytvoření vysoké přidané hodnoty pro zákazníka.