Ve Smart4factory vnímáme řešení Průmyslu 4.0 v integraci již častokrát fungujících a existujících prvků.

Rozlišujeme šest pilířů, které využívají klíčové principy, přístupy a nástroje fungující organizace pro vytvoření vysoké přidané hodnoty pro zákazníka.

Integrací obsahů pilířů cílíme na vysokou míru kvality při vynaložení optimálních nákladů.