Zabýváme efektivitou procesů, zpracováním dat a automatizací. Náš koncept Smart4Factory Vám pro dosažení cílů přináší ověřenou metodiku a různé technologie.

Metodiku lze implementovat v jakémkoliv podniku. Nezohledňujeme za každou cenu nejmodernější trendy a vlastní produkty. Společně s námi získáváte představu toho, co je možné, technicky vhodné a dostupné. Máte možnost sdílení know how s naší společností BD SENSORS s.r.o. Přínosy vidíte téměř okamžitě a to s vynaložením pouze optimálních nákladů. Dostáváte přehled o potenciálních úsporách v analyzovaných procesech.

Řešení Průmyslu 4.0 vnímáme jako systematické propojování již častokrát samostatně fungujících a existujících prvků. Vždy před integrací technických řešení vycházíme nejprve z připravenosti souvisejících procesů. Pomocí našeho konceptu rozlišujeme šest kompetenčních pilířů, kdy každý využívá klíčové principy, přístupy a nástroje zdravě fungující organizace pro vytvoření vysoké přidané hodnoty pro zákazníka.