Popis

Vaše IT specialisty zajímá, na čem a jestli věci fungují. My se ptáme ještě: jak fungují, jaké procesy podporují a jak jsou připraveny na možnosti integrací řešení Průmyslu 4.0.


IT a SW platformy vytváří infrastrukturu pro komunikaci a výměnu informací mezi jednotlivými systémy. Přímo předurčují efektivitu napojených procesů organizace, představují nosiče dat a informací.

Patří ke klíčovým prvkům podnikové architektury, kde určujeme jakým směrem se bude vyvíjet integrace podnikových informačních systémů, aplikací a řešení a jak bude jednoduché nebo složité zakomponovat nové.

Doporučujeme zohlednit: standardizaci, propojitelnost, výkon, spolehlivost, dostupnost, bezpečnost, podporu, lokalizaci takovýchto řešení..

Dočasná a částečná řešení mohou být významnou komplikací oproti dílčímu realizačnímu přístupu k automatizaci.

Neztratit se ve zkratkách

“Typicky se takto v podnicích se systémem ERP kombinují systémy SCM a CRM, někdy též HRMEAM a ECM. Ve výrobních podnicích se pak ERP doplňuje ještě systémy MES a APS, a mají-li vlastní konstrukci s CAD, pak také PDM a PLM. Velké organizace mnohdy mezi své informační systémy zařazují také BIMIS, resp. DWH.” 

Zdroj: Wikipedie

Organizace, nacházející se v různých fázích vývoje a velikosti, efektivně využijí různá řešení. Podstatou je vždy vytvoření prostředí pro momentálně existující podnikové procesy, jejich podporu a vytvoření prostoru pro očekávaný blízký vývoj.

Cíle
  • Unifikovat různé podnikové platformy
  • Zabezpečit podporu běžných standardů
  • Využívat open source technologie
  • Zajistit bezpečnost systému
  • Podpořit procesní strukturu v organizaci