compass

Koncept 4.0

strategický business plán na míru zohledňující dostupné zdroje
bezpapírová výroba s jednotným prostředím pro práci
4size
bezdrátové měření s hlídaným hodnocením tolerancí a sběrem dat
4kpi
sběr dat a přehledné online vizualizace pro každou situaci
4sight
průmyslový terminál s 3D kamerou pro sběr dat z pracoviště
Logo SAFYa
dotekové terminály pro průmyslové prostředí s biometrickou identifikací