Měřitelná kvalita by neměla být věcí důvěry…

Papírové záznamy jsou ověřené, ale vyžadují si svétisk, přenášení, zapisování, sběr, vyhodnocení, archivaci. V tomto srovnání představuje bezdrátové měření investici s velmi rychlou návratností.


Přínosy
  • odpadá zapisování na papírové archy a formuláře, protože všechna data jsou již přiřazena on-line k výrobku a dosledovatelnost je zaručena
  • právě vyrobené kusy mohou být po změření na operaci automaticky odepsány jako vyrobené – včetně uskutečnění přesunu ve vašem ERP!
  • aktuální stav procesu lze mít k dispozici ve formě SPC

Funkce
  • systém vyzve k provedení měření v zadaných intervalech
  • sám vyhodnotí a zapíše výsledek
  • hodnoty se načítají a vyhodnocují z originální výkresové dokumentace
  • výsledky měření jsou přehledně zobrazeny na komunikačním rozhraní (tablet, obslužný, kiosek, monitor)
  • možnost přehledné vizualizace prováděných měření
  • možnost automatických reportů a eskalace

Případová studie

S4F-CS-4Size-bezdratove mereni (BDS).pdf