Popis

Znalost a orientace v principech štíhlé výroby významně ovlivňuje plnění požadavků kvality a účinnou práci s vyvolanými náklady souvisejících podnikových procesů.


Zlepšit parametry včasné dodávky zákazníkovi (výrobku či služby) lze zkracováním průběžné doby realizace pomocí eliminace tzv. plýtvání. Jde o jednoduchý přístup, založený na uvědomění si plýtvání jako aktivity tzv. nepřidávající hodnotu, za kterou zákazník (interní/externí) není ochoten zaplatit.


Plýtvání v různých formách tvoří významnou část firemních procesů, právě proto je její – byť i nevědomé opomenutí – zbytečnou chybou a výkonovou ztrátou. Každou aktivitu je vhodné rozlišovat podle její povahy k vytváření hodnoty:

  • VA (Value Added) – vytvářející hodnotu,
  • N-VA (Non-Value Added) – nezvyšuje hodnotu, ale pro fungující proces je nutná,
  • Waste (Plýtvání) – zvyšuje náklady a je nutné tuto aktivitu eliminovat.

Tuto schopnost rozlišování chápeme jako nezbytnou součást řízení procesů organizace.

Cíle
  • Odstranění plýtvání z procesu
  • Zkrácení průběžné doby realizace produktu nebo služby
  • Zvýšení hodnoty produktu pro interního, případně externího zákazníka