sběr dat a online vizualizace na přehledném portálu

Nejvíce v momentech rozhodování oceníte dostupná a důvěryhodná data.

Nové způsoby sběru, zpracování, výměny a prezentace dat posouvají možnosti efektivní spolupráce daleko za rámec telefonů, emailů a tabulkových procesorů.

Benefity

  • všechna data na jednom místě
  • aktuálnost
  • přehlednost
  • spolehlivost

Čerpejte data vždy z jednoho důvěryhodného zdroje a mějte je tam, kde je skutečně potřebujete.

Možnosti

  • přístupnost přes tablet, PC, mobilní telefon…
  • vizualizace na vzdálené monitory
  • řízení oprávnění přístupu
  • konektivita (IS, databáze, sběr dat ze strojů…)

Automatizace sběru dat 

Automatizací sběru dat z procesu vynecháte lidský faktor a okamžitě minimalizujete plýtvání. Data budou spolehlivá, kompletní a aktuální.

Napojení CNC strojů

Pomocí standardizované komunikace OPC UA lze získat informace o využití vašeho strojního zařízení až do úrovně senzorických komponent a jednotlivých signálů.

Možnosti se liší dle výrobce, stáří a typu řídícího systému, proto je nutné jednotlivé případy ověřovat.

Napojení s ERP

Datovým propojením s vaším ERP systémem získáte možnost vyhodnocování dat vůči zakázkám, pracovníkům, výrobnímu postupu, výrobním střediskům, skladům…

Napojení s vašimi IS

Napojení dalších informačních systémů (PLM, MES, APS, HRM, EAM, BI, …) je dobré realizovat s ohledem na konkrétní přínosy a vizi budoucích potřeb a cílů vaší organizace.

Konzultace zdarma

Máme zkušenosti, které dovolují nejčastější řešení konzultovat telefonicky. Vyhněte se těmto chybám: nevyužívání dat, sběr bez reálného využití, nákladné způsoby sběru, izolovaná řešení. Poradíme dle vašeho požadavku a konkrétních podmínek.

Řešení s návratností

Zejména malé a střední firmy mohou využít naši službu Assesment 4.0, která je objektivním hodnocením podnikových procesů a návratnosti investic.


Součástí výstupu je komplexní strategie uplatnění prvků Průmyslu 4.0 (akční plán, hodnocení zralosti práce s daty, benchmark a praktická ukázka skutečných realizací v BD SENSORS s.r.o.).