Sbíráte a vyhodnocujete data?

Získejte nové možnosti napojením strojů (výpočty OEE), mějte k dispozici hodnoty ze snímačů (otáčky, teplota, vibrace, spotřeba médií, tlak, vlhkost, úrovně CO2, výška hladiny). Nezapomeňte na spotřebovávané energie

Zpřístupněte klíčovým uživatelům objektivní informace pro vyhodnocování formou jednoduchého přehledu nebo komplexního dashboardu. Teprve smysluplná vizualizace umožňuje rozhodnout ve správném měřítku a kontextu. Poradíme a pomůžeme se systémem dle vašich přání a možností.


Přínosy:
    • realizace a poradenství (prostředky pro sběr, nastavení komunikace, ukládání a zpracování hodnot, zpřístupnění výsledků uživatelům)
    • napojení pomocí standardních průmyslových řešení nebo využití IoT díky partnerství s projektem Datafly
    • lokalizace vzniku vícenákladů
    • odhalování trendů i mimořádných stavů (při provozu budov, strojů, procesů)

Se zpracováním Vašich dat nám pomáhají:

DataFly

Stránky projektu: http://www.datafly.cz/

POWER BI

Je průmyslovým standardem z dílny Microsoftu.

Grafana

Open-source řešení.


Případová studie