Ukázky:


Robotická CNC buňka

Zákazník realizoval instalaci 2 ks robotizovaných buněk ke 4 ks obráběcích center HYPERTURN 65.

Pomohli jsme se zavedením zasílání korekcí z robotických buňek do obráběcích center, napojením na sběr OEE dat a biometrickým přístupem k zařízení.


Inteligentní sklady

Zákazník využívá vertikální skladovací výtahový systém firmy Kardex Remstar pro centrální vychystávání dílů k výrobě (Shuttle XP500 a Shuttle XP1000).

Pomohli jsme s napojením na základní sběr dat pro hrubé vyhodnocení využití, ověřovali jsme realizovatelnost a výši investice pro detailní analytiku vychystávacích operací.