Projektový přístup

Každá firma je unikátní. Přistupujeme k zadání pokaždé jako k projektu.

Váš požadavek > Diskuze > Návrh řešení > Studie proveditelnosti > Realizace dle časového plánu

Studie proveditelnosti

Nejdříve ověříme předpoklady realizace na obou stranách. Vaše požadavky doplníme o nutná data pro společné zvážení možných cest k řešení nebo jejich alternativám.

Časový plán

Na základě cílového konceptu a nutných kroků (WBS) rozpracujeme podrobný časový plán realizace řešení, který bude pravidelně aktualizován.

Implementace

Proces implementace bude probíhat na základě domluveného cílového konceptu a v souladu s časovým plánem.
Dodávka HW/SW > Instalace > Konfigurace > Školení > Testování > Předání k užívání

Školení

Po implementaci proběhne předání technické dokumentace a školení pracovníků. V rámci procesu budou vyškoleni interní školitelé, kteří s pomocí dodaných materiálů přenesou znalosti na skupiny pracovníků.
Teoretický výklad > Praktické ukázky > Prostor pro dotazy a připomínky

Monitorování a kontrola

V závěrečné fázi projektu bude po stanovenou dobu probíhat monitorování a kontrola všech částí projektu.