Popis

Správně nastavené procesy jsou jednou z klíčových oblastí zdravého fungování organizace.


 

Identifikace, zjednodušování a automatizace procesů v organizacích, přináší následně vyšší efektivitu, produktivitu a schopnost rychlejšího zavádění nových služeb a výrobků na trh.

Je nezbytné zajistit, aby správné informace, údaje nebo dokumenty mohly bez problémů procházet celou organizací bez zbytečných zastavení, zdržení nebo dokonce zkreslení. Zároveň je nutné vytvářet správné propojení mezi různými informačními systémy a aplikacemi v organizaci.

Věnujeme se primárně tvorbě, modelování a správnému řízení procesů jako součástí procesní struktury organizace.

Cíle
  • Snížení provozních nákladů
  • Zvýšit zabezpečení systému
  • Zlepšit řízení a komunikaci optimalizací procesů