Popis

Nové strojní zařízení nebo software nejsou nezbytnosti pro vhodnou aplikaci automatizace. Každý podnik nemá možnosti uvolnění vysoké investice, proto je třeba hledat i jiné cesty.


Nákladově efektivním klíčem je zvolit vybalancované řešení mezi zařízeními, nástroji, metodami a lidmi při využití na trhu dostupných, standardizovaných komponentů.

Investice by měly být malé s postupnými a vyváženými změnami a automatizace přizpůsobená existujícím zařízením – realizované se zapojením lidí z výroby

Případné budoucí ztráty lze minimalizovat použitím jednoduchých technologií na pochopení, údržbu (např. při poruchách) a modernizaci. Komponenty a samotný hardware je žádoucí volit flexibilní a vícenásobně využitelný, adaptivní na změnu produktu.

Pozornost by měla být soustředěna na všechny procesy v organizaci – od výrobních po administrativní.

Naší snahou je nacházení citlivého a vhodného integračního řešení pro vaše zadání a rozpočet.

Cíle
  • Integrovat rychlou identifikaci nestandartního stavu
  • Rychlá konkretizace a realizace řešení
  • Optimalizovat náklady na automatizaci procesu