Popis

Intenzivní práce s daty, využívání informací – to je podstata Průmyslu 4.0. Data jsou stavební prvky znalostí, vyživují podnikové procesy, vytváří jeho paměť.


S daty je potřeba pracovat a pohlížet na ně podobně jako na materiál pro vaše výrobní procesy. A stejně tak na ně uplatnit i uvědomování momentů vzniku přidané hodnoty a kontextu druhů plýtvání. Tak začnete vnímat jejich vlastnictví, umístění, množství, kvalitu, přehlednost, využitelnost. Dáte-li datům kontext aktuálnosti, relevance, srozumitelnosti – teprve začnete pracovat s informacemi.

Uplatnění managementu dat pomocí tzv. Governance modelu řeší systematický přístup k dosáhnutí jejich efektivního, bezpečného a rychlého využívání ve společnosti.

Chápeme data a práci s nimi v rámci celého životního cyklu dat od jejich vzniku až po konečné stádium vymazání nebo archivace. Vaše organizace řídí extrémní množství dat a v průměru se jeden údaj může nacházet v organizaci i několikrát a v několika variantách, což způsobuje zvýšené nároky na zdroje související s jejich řízením a složitostí zpracování.

Užitečným tipem je zajímat se nejen o data v informačních systémech, ale zejména o ty používané a uložené mimo.

Cíle
  • Definování vlastnictví údajů
  • Definování zodpovědnosti za jejich úplnost a kvalitu
  • Identifikace a řízení konzumentů dat
  • Nastavení procesů vyhodnocování a zlepšování kvality výstupních informací