AGV (Automated Guided Vehicle), automaticky vedený vozík, též FTS
API (Application Programming Interface), programovací rozhraní aplikace, specifikuje komunikaci softwarových komponent
BI (Business Intelligence), převod dat na smysluplné a užitečné informace pro obchodní účely
Big Data Zpracování velkých objemů dat, které nelze provést obvyklými metodami a nástroji v rozumném čase
Bluetooth Bezdrátová technologie pro propojování různých zařízení; zařízení si mezi sebou vyměňují řídící informace a například naměřená data; dosah Bluetooth bývá zpravidla 5 metrů
CAN (Controller Area Network)
CAPA (Corrective and Preventive Actions), nápravná a preventivní opatření
Cat6 Category 6 cable
CMMS (Computerized Maintenance Management System), systém pro plánování a řízení údržby a servisu
CNC (Computer Numerical Control)
CRM (Customer Relationship Management), Řízení vztahů se zákazníky
DB (Database)
DIN (Deutsche Industrie-Norm); nosná kovová lišta v elektrotechnice normalizovaného tvaru a rozměrů
EAM (Enterprise Asset Management), Správa provozních prostředků organizace
EDI (Electronic Data Interchange), způsob komunikace se standardem výměny elektronických dat
EPM (Enterprise Project Management), Řízení podnikových projektů z oblastí
ERP (Enterprise Resource Planning), Plánování podnikových zdrojů financí, lidských zdrojů, distribuce, výroby, služeb a dodavatelského řetězce.
EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology)
FMEA (Failure Mode Effect Analysis), Poruchový režim a analýza následků v návrhu, procesu výroby, produktu nebo službě
FTS (Fahrerlose Transportsysteme), též AGV
GigE Gigabit Ethernet
IOT (Internet of things); internet věcí, síť propojených objektů
JIT (Just In Time), strategie pro zvýšení účinnosti práce se zásobami
KPI (Key Performance Indicators), Klíčové ukazatele výkonnosti pomáhají definovat a měřit postup k cílům organizace
LAN (Local Area Network); obecná počítačová síť
Low-cost Nízkonákladový
OEE (Overall Equipment Effectiveness), Celková efektivita zařízení, spadá pod KPI
OPC (Open Platform Communication)
PLC (Programmable Logic Controller)
PoE (Power over Ethernet) způsob přenosu napájení přes komunikační kabel
Průmysl 4.0 soubor trendů pokročilé digitalizace a automatizace procesů zahrnující internet věcí (IoT), velká data (Big Data), datovou vědu, cloudové zpracování dat, 3D tisk, samořídicí vozidla, rozšířenou realitu, kyberbezpečnost aj.
RFID (Radio Frequency Identification), Radiofrekvenční identifikace
ROI (Return on Investment), Návratnost investic, výnos investice dělí nákladem investice
RS-232 Sériový port/sériové rozhraní
RSA Řadová svorkovnice
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), „dispečerské řízení a sběr dat“ pomocí softwaru určeného do průmyslu, vizualizuje a umožňuje ovládat nějakou technologii z centrálního pracoviště
SCM (Supply Chain Management), Řízení dodavatelského řetězce od počátku pořízení surovin do okamžiku spotřeby produktu
SLA (Service Level Agreement), Smlouva o úrovni služeb, popisuje produkty nebo služby, které se mají dodat, jednotnou kontaktní osobu pro řešení problémů koncového uživatele a metriky, kterými se sleduje a schvaluje účinnost procesu
SPC (Statistics Process Control), Statistická regulace procesu splňujícího specifikace spadá mezi sedm základních nástrojů managementu jakosti
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
WBS (Work Breakdown Structure), Struktura rozpadu práce v projektu na menší komponenty slouží pro podrobný odhad nákladů a kontrolu společně s vedením pro tvorbu harmonogramu a kontrolu