průmyslový terminál s 3D kamerou pro sběr dat z pracoviště

Ušetřete si nadbytečné invazivní zapojování zařízení pro sběr signálů ze strojů (např. sledování OEE).

Detekujte nevyužití strojů s časovým pokrytím 24/7 i bez nutnosti ručního sběru a přepisování informací.

Vyhodnoťte přítomnost osoby na pracovišti, data a souvislosti…

Nebo zadávejte data do ERP/MES systému pouhým pokynutím rukou

Ukázka komunikace – odvedení OK kusu zvednutím ruky

1) Terminál s 3D kamerou pro umístění na pracoviště (horní  zařízení)
zobrazení OK kusy/NOK kusy
– přítomnost obsluhy
 
2) Libovolné vnitropodnikové zařízení pro vzdálenou vizualizaci statistik (spodní zařízení)
– přepínatelná konfigurace pro sledování jednoho/sumáře z více pracovišť
– export dat, eskalace…
4sight-thumb

Benefity

 • evidence vyrobených kusů v ERP/MES zvednutím ruky
 • nevyžaduje napojení do stroje
 • redukce ručního sběru dat a přepisování
 • flexibilní řešení pro dočasný sběr dat
 • průmyslový terminál se čtečkou čárových kódů
 • identifikace pracovníka čipem/kartou/biometricky

Funkce

 • přihlášení pracovníka
 • odvádění hotové výroby
 • nejnovější výrobní dokumentace
 • zadávání stavu stroje (výpočet OEE)
 • sběr dat a požadavků pro údržbu
 • přístup k docházce
 • jídelníček a objednávání obědů
 • KPI informace
 • … konfigurace dle zákazníka

Sbírejte data jednoduše pohledem na pracoviště s automatickým vyhodnocením!