Řešení bezpapírové výroby v BD SENSORS s.r.o. se umístilo mezi TOP 5 projekty v soutěži o Cenu za Průmysl 4.0 pod organizací Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Konání prvního ročníku soutěže umožnilo prezentovat naše řešení po boku špičkových firem.

Mezi ostatními příklady zaujal i náš projekt s integrací S4F řešení, které zpřístupňuje MES funkcionality pomocí tabletu (přihlášení pracovníka a zakázky, odvádění výroby, evidence prostojů, dokumentace…) a přidává další pokročilé možnosti pro řešení nejčastějších požadavků praxe ve výrobních firmách.

Odborná porota ocenila náš celkový koncept, který umožnil propojit množství jednotlivých funkčních prvků do kompaktního a mobilního řešení:

 

„Příklad velmi dobrého postupného naplňování konceptu Průmysl 4.0 ve středně velké firmě. Kromě pozitivních efektů z hlediska nákladů je nesporným efektem postupné rozšiřování digitálních dovedností stávajících zaměstnanců.“

„Projekt představuje přímo ideální ukázku implementace Průmyslu 4.0 ve středně velkém podniku. Jedná se o promyšlené, strategicky a technicky do posledního detailu dokonale zvládnuté řešení, které může být inspirací pro další české středně velké a malé podniky.“

„Nasazené technologie a jejich použití odpovídá dobré praxi inovativních firem. Výhodou je zisk mnoha dat pro lepší plánování, vyhodnocování a zvýšení produktivity i kvality.“


bezpapírová výroba s jednotným prostředím pro práci


sběr dat a přehledné online vizualizace pro každou příležitost

Tým S4F