Vize

Stát se respektovaným partnerem pro zpřístupňování řešení Průmyslu 4.0 podnikům bez ohledu na jejich velikost.

Poslání

Nacházení systematických a efektivních řešení vyvážením dynamických podnikových procesů a čistých technických řešení.

Hodnoty

  • uplatněný úsudek
  • ujasněná účelnost
  • ujasněná rizika
  • upřímnost
  • učení se
  • umírněný růst