Semináře:


Východiska Průmyslu 4.0 v českých podmínkách

Podívejte se s námi k přednímu světovému výrobci elektronické tlakoměrné techniky BD SENSORS s.r.o..

Ukážeme jak se dá realizovat koncept Průmyslu 4.0, jaké přináší výsledky a další výzvy. Vysvětlíme i roli konceptu Smart4Factory a jakou pomoc může poskytnout pro váš podnik. Pojďte se inspirovat a diskutovat o tom, jak tato průmyslová revoluce bude vypadat za následujících 5 až 10 let – do malebného prostředí Chřibů.


Termín: 12. – 13.11.2019

Místo: Prostory společnosti BD SENSORS s.r.o. v Buchlovicích + Hotelu Skanzen ve Velehradě


Přednášející:
  • Karel Mareček, jednatel ve společnosti BD SENSORS s.r.o.
  • Lukáš Chudík, jednatel ve společnosti COMFIS s.r.o.
  • Michal Polášek, projektový manažer Smart4Factory
  • Peter Debnár, TBD

Cíle semináře:
  • Prakticky si ukázat aplikaci a chápání Průmyslu 4.0 v našich podmínkách
  • Prezentovat koncept Smart4Factory jako prakticky uchopitelné řešení
  • Ukázat si praktické přínosy a realizované projekty
  • Formou workshopu diskutovat a řešit vybrané příležitosti Smart4Factory
  • Realizovat prohlídku společnosti BD SENSORS s.r.o. s cílem ukázat si praktické aplikace

Přihlášky a dotazy:

Michal Polášek, projektový manažer

polasek@smart4factory.cz

+420 572 411 942