Naše zkušenosti
  • první kroky nemusejí znamenat nákup dalšího software
  • praktické využití “virtuálních robotů” pro vaše procesy
  • udržte si pořádek v dokumentech na síti i bez IT podpory
  • výhody vnitropodnikové sociální sítě a kde intranetovým portálům dochází dech

Než přijde na řadu software

Realizace administrativních procesů v čistě bezpapírové podobě rozhodně není nesplnitelným snem, ale také není ani cílem.  Nejedná se ani o rychlé řešení pomocí jednoho software, který bývá zaměřený na pouze určité oblasti realizovaných aktivit.

Řešení je věcí integrace znalostních pilířů

Pro osvojení užitečných řešení je nutný spíše zájem o podchycení existujících procesů ve  spojení s vám dostupnými IT možnostmi a používanými informačními systémy. Je nezbytná analytická část se zvážením vlivů na dosažitelné výsledky a úrovně řešení.

Snaha a průběh zavedení bezpapírových řešení bude spíše připomínat integraci informačního systému. Jednoznačně platí: využívané nástroje a prostředky předurčují efektivitu práce. Nejde o závody v automatizaci. Jde o aplikaci vhodných řešení tam, kde poskytnou největší efekt.


Případová studie