Úspora přímých nákladů 240.000 Kč/ročně s návratností 7 měsíců je výsledek odhalených rezerv v provozu zákazníka ve Zlínském kraji.

S pomocí Smart4factory byl spuštěn projekt s cílem zlepšení hodnoty OEE ukazatelů na CNC strojích se sběrem dat a prezentací technologických řešení.

Na pracovišti s vícestrojovou obsluhou proběhlo pozorování se sběrem dat. Získané hodnoty umožnily stanovit OEE vybraných strojů, ověřit platnost norem a identifikovat významné přispěvatele z šesti nejčastějších typů ztrát pro zacílení analýzy a návrhů opatření.

Ve spolupráci s managementem nyní usilujeme o 3% až 8% zlepšení OEE ukazatelů po zavedení nápravného opatření v oblasti organizace práce a tool managementu. Nad rámec původního zadání byla domluvena ukázka zapojení CNC stroje pro automatický sběr dat.

Využité metodiky: pracovní snímek, VA/NVA, SMED, OEE, 5S, materiálový tok a layout

Rozhodovat na základě dat pomáhají:


Sběr dat a přehledné online vizualizace pro každou příležitost

Průmyslový terminál s 3D kamerou pro sběr dat z pracoviště.

Tým S4F